Maakunnalliset soittimet ajalle 1.2.2018 – 31.12.2019

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen konservatorioliitto hankkivat vuonna 2005 Maakunnalliset Soittimet -kokoelman. Vuoden 2015 alusta lukien kokoelma siirtyi konservatorioliiton jäsenkonservatorioiden omistukseen.

Maakunnallisia soittimia lainataan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti konservatorioiden opiskelijoille ja muille asianomaisen soitintoimikunnan alueella toimiville riittävän korkeatasoisille soittajille, kuten ammattimuusikoille.

Tampereen konservatorio julistaa Pirkanmaalla ja Hämeessä haettaviksi
ajalle 1.2.2018-31.12.2019 seuraavat soittimet:

  • viulu, Ulrich Dürr, 2006
  • viulu, Elina Kaljunen, 2007
  • alttoviulu, Elina Kaljunen 2007
  • sello, Ulrich Dürr, 2007
  • kontrabasso, Jarmo Heininen, 2008
  • fagotti, Yamaha Custom Heckel

Soittimien hakuaika on 19.12.2017-12.1.2018.

Soitinlainan hakijoita pyydetään täyttämään ja palauttamaan hakemus.

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla (tiedostomuoto .pdf) 12.1.2018 mennessä osoitteeseen: tarja.reijonen@tampereenkonservatorio.fi.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta sähköpostilla,
hakemuksen liitteineen voi tulostaa paperille ja lähettää (12.1.2018 postileima) osoitteeseen:

Tampereen konservatorio
Maakunnalliset soittimet
F.E. Sillanpään katu 9
33230 Tampere

Lisätietoja:
Olli-Pekka Karppinen, olli-pekka.karppinen@tampereenkonservatorio.fi

Laina-aika ja -sopimus
Laina-aika alkaa 1. päivänä helmikuuta. Laina-aika on noin kaksi vuotta.

Tampereen konservatorio tekee lainan saajan kanssa kirjallisen lainasopimuksen ennen lainaesineen luovuttamista lainan saajan käyttöön. Lainansaaja on velvollinen noudattamaan lainasopimuksen ehtoja ja velvoitteita sekä laatimaan soittimen käytöstä lyhyen kirjallisen konservatorioille osoitetun selvityksen, joka sisältää tietoja mm. mahdollisista tärkeimmistä esiintymisistä tai konserteista ja lainaesineen tuomasta hyödystä lainansaajalle.