Koulutus

Koulutukseen hakeutuminen

Tampereen konservatorion musiikki- ja tanssileikkikouluun ilmoittaudutaan kesäkuussa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tampereen konservatorion musiikkiopiston pääsykokeisiin ilmoittaudutaan helmi-maaliskuussa. Pääsykokeet ovat huhtikuussa.

Tampereen konservatorion toiselle asteelle haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa maaliskuun alussa. Valintakokeet ovat toukokuussa.

Tampereen ammattikorkeakoulun Musiikkipedagogi (AMK) ja Muusikko (AMK) –tutkintoihin johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Valintakokeet ovat toukokuussa.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) –tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Valintakokeet ovat lokakuussa.

Kasvu tanssin ammattilaiseksi

TAMPEREEN KONSERVATORIO

Tanskari
Perusopintoihin valmentavat
opinnot

Tanssiopisto:
Perusopinnot

Syventävät opinnot
Ammatilliseen koulutukseen
valmentavat opinnot

Ammatillinen II aste

Kasvu musiikin ammattilaiseksi

TAMPEREEN KONSERVATORIO

Muskari

Musiikkopiston perustaso
Musiikkiopistotaso

Ammatillinen II aste

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU, MUSIIKIN KOULUTUS

Musiikkipedagogi (AMK)
Muusikko (AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)