Kasvu musiikin ammattilaiseksi

Kasvu musiikin ammattilaiseksi

Leikki avaa oven musiikin maailmaan

Musiikin varhaiskasvatus

Muskarissa musiikki tulee tutuksi musiikkileikkien, laulujen, lorujen ja soittimien kautta. Tampereen konservatorion muskarin voi aloittaa jo 3 kk iässä ja ryhmiä on aina 6 vuotiaille asti.

Opi soittamaan soittimia

Tampereen konservatorion musiikkiopiston perustaso »

Musiikkiopiston perustaso

Musiikkiopiston perustasolla käydään soittotunneilla, opetellaan musiikin teoreettisia perusteita sekä soitetaan yhdessä muiden kanssa orkesterissa tai pienemmissä kokoonpanoissa. Perustason voi aloittaa jo ennen kouluikää ja opinnot kestävät noin 10 vuotta.

Minustako muusikko?

Tampereen konservatorion musiikkiopisto »

 

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla opiskellaan ahkerasti oman soittimen hallintaa yksin ja yhdessä. Oppilaalle kehittyy edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin.

Minusta tulee isona muusikko

Tampereen konservatorion ammatillinen II aste »

Musiikin ammatillinen koulutus

Musiikkiakatemiassa voi opiskella musiikkialan ammatillisen perustutkinnon. Klassisen musiikin sisältöjen mukaisessa koulutuksessa opiskelija saa perusvalmiudet muusikon työhön. Musiikkiteknologian koulutusohjelmassa yhdistetään  muusikkous, musiikin tuntemus ja musiikin teknologiaan liittyvä osaaminen. Opinnot kestävät 3 vuotta (180 op). Tampereen konservatorion perustutkinto tarjoaa lukio-opinnoille vaihtoehtoisen väylän musiikkialan korkeakouluopintoihin.

Minusta tulee isona muusikko

TAMK/Musiikkipedagogi (AMK) »

TAMK/Muusikko (AMK) »

TAMK/Musiikkipedagogi (YAMK) »

 

Musiikin korkeakoulutasoinen koulutus

Musiikkiakatemiassa voi suorittaa Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK) ja Musiikkipedagogi (ylempi AMK) –tutkinnot. Lisäksi Musiikkiakatemiassa on ammattikorkeakoulun toteuttamaa täydennyskoulutustarjontaa, avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa sekä Tampere3-ristiinopiskelutarjontaa.

Musiikkipedagogin AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkipedagogin tehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen: soittaminen, laulaminen, säveltäminen, kuoronjohto, musiikinteoria ja -historia sekä monipuolinen pedagoginen osaaminen. Ydinosaamistasi täydennät muilla musiikillisilla osaamisalueilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Näitä ovat muun muassa yhteismusisointi eri muodoissaan, vapaa säestys, orkesterinjohto, musiikkiteknologia sekä projektit ja produktiot.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja kehittämisen osaamista.

Opintojen alkaessa voit valita yhden neljästä erikoistumisalasta:
– instrumenttipedagogi
– musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
– musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
– kuoronjohtaja

Musiikkipedagogi voi työllistyä monipuolisesti alan opetustehtäviin tai muusikon tehtäviin.

Muusikon AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkiteatterin ammattilaistehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen kaikilla kolmella osaamisalueella: laulu, tanssi ja näyttelijäntyö. Ydinosaamistasi täydennät muilla opinnoilla, kuten teoreettisilla opinnoilla, yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, projektiopinnoilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja kehittämisen osaamista.

Muusikko (AMK) -tutkinnon suuntautumispolku on musiikkiteatteri ja pääinstrumentti pop-jazzlaulu.

Musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja monipuolistaa sijoittumismahdollisuuksiasi työelämään.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt peilaavat musiikkialan työelämässä tapahtuvia muutoksia ja vaatimuksia. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla. Sinulla on mahdollisuus lähestyä teemaa taiteellisesti, pedagogisesti, tuotannollisesti tai soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen painottaen.

TAMK/Opettajuuden ytimeen – muusikkoutta unohtamatta! »

TAMK/Musiikkiteatterin tulevaisuudentekijät »

TAMK/Pianopedagoginen laboratorio »

TAMK/Kansainväliset mestarikurssit »

TAMK/Musiikkipedagogi (YAMK) »