Musiikkipedagogi (YAMK)

Tervetuloa joukkoomme suorittamaan musiikkipedagogin ylempi AMK-tutkinto. Sen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Opintosi laajentavat ja syventävät osaamistasi pedagogina, mutta voit valita myös muusikkouttasi kehittäviä opintoja, tuottamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai jotain muuta suuren korkeakoulumme tarjonnasta.

Tutkinto on tarkoitettu Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja moni­puolistaa sijoittumis­mahdollisuuksiasi työelämään. Mahdollisia tehtävänimikkeitäsi voivat olla muun muassa:

  • musiikkioppilaitoksen lehtori, konservatorion lehtori
  • musiikkioppilaitoksen rehtori, konservatorion rehtori
  • ammattikorkeakoulun lehtori
  • vapaan sivistystyön suunnitteluopettaja
  • muusikko
  • kuoronjohtaja
  • tapahtuma- tai konserttituottaja
  • intendentti
  • musiikkialan yrittäjä

Koulutus toteutetaan joustavasti, eli tapaamme noin kerran kuukaudessa viikonloppuisin (perjantai-ilta ja lauantai). Muutoin yhteiset opinnot on mahdollista toteuttaa verkossa, oppimisalustoilla, lukipiireinä, etätehtävillä tai videoneuvotteluilla.

Koulutuksen sisältö rakentuu henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä, syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa ja sen kautta pääset kehittämään omaa alaasi tai avata ihan uusia ovia tulevaisuuteesi.