Pianopedagoginen laboratorio

TAMKin pianistit saavat opiskella upeassa työympäristössä. Hämeenpuisto 28:ssa sijaitsee Pianopedagoginen laboratorio, joka on poikkeuksellinen kansainvälisestikin.
Tilassa on monitoreja ja kameroita, joita voidaan käyttää opetuksen syventämiseen. Kameroiden avulla opiskelija pystyy syvällisemmin hahmottamaan soittamisensa ongelmakohtia. Kameroita voi säädellä ja kohdistaa eri kulmista. Kamerakuvaa voi myös videoida. Monitoreista havainnoitavia seikkoja ovat muun muassa:

 • painonsiirto maan vetovoimaa hyödyntäen
 • kuormituksen kohdentuminen mahdollisimman pienelle alueelle kerrallaan
 • lantion liikkuvuus
 • ranteen liikkuvuus ja tuki
 • kehon elastisuus
 • koko käsivarren osuus soittotapahtumassa
 • pään, jalkojen ja selän jännitystilat
 • lapatuen osuus ja merkitys kokonaisuudessa
 • selkälihasten käyttö soittamisessa
 • hengitys soitossa kehontuntemuksen kautta
 • opettajan ja opiskelijan kädenkäytön vertaileminen
 • tuntoaistin ja tuntemusten yhdistäminen kuvaan ja nähtyyn
 • ilmaisurohkeus

Laboratorio on taiteen ja hyvinvoinnin keskus, jossa musiikki inspiroijana ja innostajana vie oppimista tiedostetun ongelmaratkaisun kautta pysyviin tuloksiin. Soittajan kehotietoisuus paranee ja rasitusvammoja voidaan ehkäistä.

Laboratorio on:

Opetustila

 • TAMKin pianonsoiton opetus tapahtuu pääsääntöisesti Pianopedagogisessa laboratoriossa.
 • Myös pedagogiopintojen auskultoinnissa hyödynnetään kameroita ja monitoreja.

Hanketoimintatila

 • Pianistin työn psyykkisen ja fyysisen kuormittavuuden tutkiminen
 • Sykevariaatiomittaukseen perustuvan tutkimuksen laboratorio
 • Tila tarjoaa oivan mahdollisuuden erilaisille opinnäytetöille, joissa hyödynnetään pianonsoiton ydinsubstanssia

Opiskelijan itsenäinen työskentelyn luokka

 • Omaa soittoa voi nauhoittaa ja analysoida

Klinikkatyöskentelytila

 • Opettajan ja OMT- fysioterapeutin yhteistyö opiskelijan rasitusvammojen ennaltaehkäisemiseksi ja yksilöllisten harjoitteiden laatiminen (yhteistyössä Tampere Chamber Music -festivaalin kanssa)