Orkesteriakatemia

MIKÄ ON TAMPEREEN ORKESTERIAKATEMIA?

Tampereen Orkesteriakatemia (OA) on Tampereen Musiikkiakatemian (Tampereen konservatorio ja TAMK Musiikin koulutus) sekä Tampere Filharmonian välinen yhteistyömuoto, jossa opiskelijat saavat kiinteän työelämäyhteyden kautta opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereen Musiikkiakatemian toimipisteessä. Yhteistyöhön sisältyvä vuosittainen orkesteriperiodi Tampere Filharmonian kanssa järjestetään Tampere-talolla. Opettajina eli koutseina toimivat Tampere Filharmonian äänenjohtajat ja soittajat.


Tampereen Orkesteriakatemian toiminta lukuvuonna 2018-2019

Soittonäyte + haastattelu

Opiskelijat osallistuvat soittonäytteeseen ja haastatteluun, jonka perusteella opiskelija osallistuu Tampereen Orkesteriakatemiaan (=OA) joko aktiivi- tai passiiviopiskelijana. Aktiivina osallistuu OA:n tunneille soittimen kanssa, passiivina seuraa opetusta kuunteluoppilaana.

Lähiopetustunnit

Lähiopetustunneilla Filharmonian soittajat eli koutsit käyvät läpi orkesterikirjallisuuden keskeisiä koesoittopätkiä, koesoittojen perusohjelmistoa, äänenjohtajana toimimista sekä sektiosoittoa.

Repertuaaritunnit

Repertuaaritunneilla käydään läpi eri aikakausien keskeistä orkesterikirjallisuutta. Ohjelmisto koostuu osaksi Pyynikki Sinfonian kauden ohjelmistosta sekä Tampere Filharmonian kevään ohjelmistosta. Keskeistä on oppia orkesterisoittoa, orkesterietikettiä, äänenjohtajana toimimista sekä ylipäätään orkesterissa toimimista. Repertuaaritunnilla yksi koutsi joko soittaa itse mukana tai toimii kapellimestarina. Jousilla, vaskilla, puilla ja lyöjillä on erikseen omat repertuaarituntinsa syyslukukaudella. Kevätlukukaudella repertuaaritunnit ovat kaikille orkesteriakatemiaisille yhteisiä, jolloin soitetaan katkelmia oopperasta La Bohème sekä 1900-luvun sinfonista ohjelmistoa. Mukana kevään repertuaaritunneilla on myös laulunopiskelijoita ja harpisti.

Luennot

Syksy 2018: ”Muusikon hyvinvointi ja psyykkinen valmennus”
Luennoitsija: Pauliina Valtasaari, MuM, viulisti, DocMus-tohtoriopiskelija, kognitiivinen lyhytterapeutti
LUENTO: Muusikon psykososiaalinen hyvinvointi. Psyykkinen valmennus ja työnohjaus.
– Sisältää Workshop-työskentelyä.

Kevät 2019: ”Ravitsemuksen vaikutus suoritukseen”
Luennoitsija: Leena Arjanne, Ravitsemusasiantuntija ETM
LUENTO: Soittajan ravitsemus: Miten sopivanlaisella ravitsemuksella voi tukea vireystilaa ja jaksamista, joka tukee soittajan keskittymiskykyä ja palautumista niin arjessa kuin esiintymistenkin jälkeen.
– Opetus sisältää tietoa ruoan vaikutuksesta suorituskykyyn sekä käytännön harjoituksia.

Luennot ovat avoimia Musiikkiakatemian, Tampere Filharmonian, Pirkanmaan musiikkiopiston ja Suomen Musiikkilääketieteen yhdistyksen henkilökunnalle.

Sinfoniaorkesterin harjoitusten sekä Oopperan seuraaminen 

Opiskelijat saavat seurata Tampere Filharmonian orkesteriharjoituksia Tampere-talolla (1x syys- ja 1x kevätkaudella). Tämän lisäksi OA:laiset ovat tervetulleita seuraamaan Tampereen Oopperan La Bohèmen 1. kenraaliharjoitusta.

Mock Audition- harjoituskoesoitto

Mock Audition -harjoituskoesoitot järjestetään syys- ja kevätkaudella.

 • Syksyn Mock Audition toteutetaan järjestämällä arvonta soittojärjestyksestä sekä soittamalla sermin takaa. Ohjelmistossa on orkesteripaikkoja eli orkesteri-excerptejä.
 • Kevään Mock Audition soitetaan pääsääntöisesti ilman sermiä. Ohjelmistossa on Tampere Filharmonian koesoittojen ensimmäisen kierroksen soitinkohtaista ohjelmistoa, joka soitetaan pianistin kanssa. Harjoituskoesoiton perusteella on mahdollista valita opiskelijoita soittamaan Tampere Filharmonian ja Orkesteriakatemian yhteistyökonserttiviikolle, joka on huhtikuussa 2019 (vko 17). Lautakunta muodostuu soitinkohtaisesti Tampere Filharmonian soittajista eli koutseista. Mock Auditionit ovat avoimia Tampere Filharmonian kaikille soittajille.
 • Lautakuntatyöskentely. Opiskelijat tutustuvat ja osallistuvat syksyn Mock Audition -harjoituskoesoiton yhteydessä lautakuntatyöskentelyyn koutsien opastuksella.

Kapuorkesteri

Opiskelijat osallistuvat kevätkauden aikana Kapuorkesteriin, joka on myös osa orkesterijohdon kurssia. Tunnit sisältävät perusohjelmistoa ja opetusta prima vista -soitosta. Kapuorkesterin ja orkesterinjohdon kurssin opettajana toimii Markus Yli-Jokipii. Opiskelijoilla on halutessaan myös mahdollisuus osallistua kapuorkesterin toimintaan enemmän kuin Orkesteriakatemiaan sisältyvät kerrat. Tällöin opinnot ovat osa muuta yhteismusisointia.

Tampere Filharmonian ja Tampereen Orkesteriakatemian yhteistyökonserttiviikko 23.-26.4.2019

Kevään Mock Audition -harjoituskoesoitosta on mahdollisuus valita soittajia Tampere Filharmonian konserttiin.

 


Mistä Tampereen Orkesteriakatemia sai alkunsa?

Tiedot perustuvat Markus Yli- Jokipiin haastatteluun ”Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin” opinnäytetyötä varten:

Keväällä 2015 toteutettiin Tampereen Musiikkiakatemian opiskelijoiden sekä Tampere Filharmonian yhteistyönä orkesteriprojekti. Orkesterin ohjelmassa oli tuolloin Dmitri Šostakovitšin Sinfonia nro 7, joka tunnetaan myös lisänimellä Leningrad-sinfonia. Toiminnan käynnistämisessä avainhenkilönä toimi Tampereen konservatorion viulunsoiton lehtori Jaana Haanterä. Alkuperäisenä Haanterän ja Tampere Filharmonian silloisen intendentin Helena Hiilivirran ideana oli toteuttaa yhteistyö, jossa Haanterä valmentaisi Musiikkiakatemian opiskelijoita Filharmonian orkesteriviikkoa ja konserttia varten. Näin syntyikin ajatus aloittaa pitkäjänteinen yhteistyö Tampere Filharmonian ja Musiikkiakatemian välillä. Orkesteriakatemian tavoitteeksi on muodostunut edistää opiskelijoiden ammattiosaamista orkesterisoitossa sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

LÄHTEET:
Kilpinen, H. 2017. Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (YAMK)


Tampereen Orkesteriakatemia 2018-2019 koutsit:

JOUSET

Viulu

 • Maria Itkonen
 • Pekko Pulakka
 • Lotta Laaksonen
 • Anton Chausovskii

Alttoviulut

 • György Balázs

Sello

 • Joona Pulkkinen

Basso

 • Jarkko Uimonen

PUUT

Huilut

 • Seppo Planman
 • Aapo Järvinen
 • Malla Vivolin
 • Alexis Roman

Klarinetit

 • Jarmo Hyväkkö

Oboe

 • Cristian Moré Coloma

VASKET

Käyrätorvi

 • Ismo Ponkala

Pasuuna

 • Antti Hirvonen
 • Vygantas Silinskas

Trumpetti

 • Jonas Silinskas
 • Alessandro Chiavetta

Tuuba

 • Harri Miettunen

Perkussiot

 • Jyri Kurri

Tampereen Orkesteriakatemian työryhmä (2018-2019):

 • Hanna Kilpinen, orkesteriakatemiakoordinaattori, käytännön järjestelyt
 • Markus Yli-Jokipii, taiteellinen suunnittelija
 • Elina Orjatsalo, tuottaja
 • Pekka Ahonen, intendentti, käytännön järjestelyt

Lisäksi:

 • Mia Muona, Tampereen konservatorion tuottaja
 • Tarja Reijonen, Tampereen konservatorion tiedottaja