Orkesteriakatemia

MIKÄ ON TAMPEREEN ORKESTERIAKATEMIA?

Tampereen Orkesteriakatemia (OA) on Tampereen Musiikkiakatemian (Tampereen konservatorio ja TAMK Musiikin koulutus) sekä Tampere Filharmonian välinen yhteistyömuoto, jossa opiskelijat saavat kiinteän työelämäyhteyden kautta opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Tampereen Musiikkiakatemian toimipisteessä. Yhteistyöhön sisältyvä vuosittainen orkesteriperiodi Tampere Filharmonian kanssa järjestetään Tampere-talolla. Opettajina eli koutseina toimivat Tampere Filharmonian äänenjohtajat ja soittajat.


Tampereen orkesteriakatemian toiminta lukuvuonna 2018-2019

Soittonäyte + haastattelu

Opiskelijat osallistuvat soittonäytteeseen ja haastatteluun, jonka perusteella opiskelija osallistuu Tampereen orkesteriakatemiaan joko aktiivi- tai passiiviopiskelijana. Aktiivina OA:n toiminnassa osallistuu tunneille soittimen kanssa, passiivina seuraa opetusta kuunteluoppilaana.

Lähiopetustunnit

Lähiopetustunneilla koutsit käyvät läpi orkesterikirjallisuuden keskeisiä koesoittopätkiä sekä koesoittojen perusohjelmistoa.

Repertuaaritunnit

Repertuaaritunneilla käydään eri aikakausien keskeistä orkesterikirjallisuutta läpi. Ohjelmisto koostuu osaksi Pyynikki Sinfonian kauden ohjelmistosta. Keskeistä on oppia orkesterisoittoa, orkesterietikettiä, liidaamista ja ylipäätään orkesterissa toimimista. Repertuaaritunnit vetää aina yksi Filharmonian soittaja eli koutsi, joko johtaen tai itse soittamalla mukana. Jousilla, vaskilla, puilla ja lyöjillä on erikseen oma repertuaarituntinsa.

Luennot

”Muusikon hyvinvointi ja psyykkinen valmentautuminen” (syksy 2018) ja ”Ravitsemuksen vaikutus suoritukseen” (kevät 2019). Luennot ovat avoimia Musiikkiakatemian opettajille ja Tampere Filharmonian soittajille.

Sinfoniaorkesterin harjoitusten seuraaminen

Orkesteriakatemiaan osallistuvat opiskelijat saavat seurata Tampere Filharmonian orkesteriharjoituksia Tampere-talolla (1x syys- ja 1x kevätkaudella).

Mock Audition- harjoituskoesoitto

Mock Audition -harjoituskoesoitot järjestetään syys- ja kevätkaudella.

  • Harjoituskoesoitto koostuu syksyllä orkesteripaikoista/orkesteri-excerpteistä. Tämä toteutetaan järjestämällä arvonta soittojärjestyksestä sekä soittamalla sermin takaa.
  • Kevään Mockista on mahdollisuus valita opiskelijoita soittamaan Tampere Filharmonian ja orkesteriakatemian yhteistyökonserttiviikolle, joka on huhtikuussa 2019 (vko 17). Ohjelmisto koostuu Tampere Filharmonian koesoittojen ensimmäisen kierroksen soitinkohtaisesta ohjelmistosta. Kevään Mockin lautakuntaan ovat Tampere Filharmonia muutkin soittajat kuin koutsit tervetulleita kuuntelemaan.
  • Lautakuntatyöskentely. Opiskelijat tutustuvat ja osallistuvat syksyn Mock Audition- harjoituskoesoiton yhteydessä lautakuntatyöskentelyyn koutsien opastuksella.

Tampere Filharmonian ja Tampereen orkesteriakatemian yhteistyökonsertti viikko 23.-26.4.2019

Kevään Mock Audition -harjoituskoesoitosta voidaan valita soittajia Tampere Filharmonian konserttiin.

ORKESTERIAKATEMIAN AVOIMET LUENNOT:

SYKSY 2018
Ma 26.11 klo 12-15 Pyynikkisali

Luennoitsija: Pauliina Valtasaari, MuM, viulisti, DocMus Tohtoriopiskelija, Kognitiivinen lyhytterapeutti
LUENTO: Muusikon psykososiaalinen hyvinvointi. Psyykkinen valmennus ja työnohjaus.
– Sisältää Workshop-työskentelyä.

KEVÄT 2019
Ma 18.2 klo 12-15 Pyynikkisali
Luennoitsija: Leena Arjanne, Ravitsemusasiantuntija ETM
LUENTO: Soittajan ravitsemus: Miten sopivanlaisella ravitsemuksella voi tukea vireystilaa ja jaksamista, joka tukee soittajan keskittymiskykyä ja palautumista niin arjessa kuin esiintymistenkin jälkeen.
– Opetus sisältää käytännön harjoituksia sekä opetusta ruuan vaikutuksesta suorituskykyyn.


Mistä Tampereen Orkesteriakatemia sai alkunsa?

Tiedot perustuvat Markus Yli- Jokipiin haastatteluun ”Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin” opinnäytetyötä varten:

Keväällä 2015 toteutettiin Tampereen Musiikkiakatemian opiskelijoiden sekä Tampere Filharmonian yhteistyönä orkesteriprojekti. Orkesterin ohjelmassa oli tuolloin Dmitri Šostakovitšin Sinfonia nro 7, joka tunnetaan myös lisänimellä Leningrad-sinfonia. Toiminnan käynnistämisessä avainhenkilönä toimi Tampereen konservatorion viulunsoiton lehtori Jaana Haanterä. Alkuperäisenä Haanterän ja Tampere Filharmonian silloisen intendentin Helena Hiilivirran ideana oli toteuttaa yhteistyö, jossa Haanterä valmentaisi Musiikkiakatemian opiskelijoita Filharmonian orkesteriviikkoa ja konserttia varten. Näin syntyikin ajatus aloittaa pitkäjänteinen yhteistyö Tampere Filharmonian ja Musiikkiakatemian välillä. Orkesteriakatemian tavoitteeksi on muodostunut edistää opiskelijoiden ammattiosaamista orkesterisoitossa sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

LÄHTEET:
Kilpinen, H. 2017. Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin. Opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (YAMK)


Tampereen Orkesteriakatemia 2018-2019 koutsit:

JOUSET

Viulu

  • Maria Itkonen
  • Pekko Pulakka
  • Lotta Laaksonen
  • Anton Chausovskii

Alttoviulut

  • György Balázs

Sello

  • Joona Pulkkinen

Basso

  • Jarkko Uimonen

PUUT

Huilut

  • Seppo Planman
  • Aapo Järvinen
  • Malla Vivolin
  • Alexis Roman

Klarinetit

  • Jarmo Hyväkkö

Oboe

  • Cristian Moré Coloma

VASKET

Käyrätorvi

  • Ismo Ponkala

Pasuuna

  • Antti Hirvonen
  • Vygantas Silinskas

Trumpetti

  • Jonas Silinskas
  • Alessandro Chiavetta

Tuuba

  • Harri Miettunen

Perkussiot

  • Jyri Kurri

Tampereen Orkesteriakatemian työryhmä (2018-2019):

  • Hanna Kilpinen, orkesteriakatemiakoordinaattori, käytännön järjestelyt
  • Markus Yli-Jokipii, taiteellinen suunnittelija
  • Elina Orjatsalo, tuottaja
  • Pekka Ahonen, intendentti, käytännön järjestelyt

Lisäksi:

  • Mia Muona, Tampereen konservatorion tuottaja
  • Tarja Reijonen, Tampereen konservatorion tiedottaja