Tietoa Musiikkiakatemiasta

Tampereen Musiikkiakatemia on ainutlaatuinen yhteistyömuoto, jonka kaikki osa-alueet tukevat toisiaan. Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma ja Tampereen konservatorio tarjoavat musiikin ja tanssin varhaiskasvatusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta sekä musiikkialan korkeakoulutusta.

Emme korosta koulutusasterajoja, vaan kasvun ja oppimisen kokonaisvaltaisuutta.

Korkeaa laatua

Kaikessa tekemisessämme on tavoitteena korkea laatutaso. Lapsen ilo syntyy osaamisesta, ja mitä pidemmälle kohti musiikki- ja tanssialojen ammatteja edetään, sitä suuremmaksi tulee laadun vaatimus. Haluamme kouluttaa työelämää varten todellisia osaajia.
Taiteessa ei voi juosta riman ali.

Yhteistyö ja kansainvälisyys

Tampereen Musiikkiakatemia muodostuu yhteistyöstä sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Kansainväliset suhteet ovat meille tärkeä opetuksen ja koulutuksen kehittämismahdollisuus. Niiden avulla opiskelijamme saavat mahdollisuuden arvioida osaamistaan kansainvälisessä kontekstissa ja uusia virikkeitä oppimiseensa.

Kotimaassa teemme yhteistyötä mm. Tampere Filharmonian, tanssiteatteri MD:n, Tampereen seurakuntien ja teattereiden sekä musiikkialan teknologiayritysten kanssa. Luonnollisesti tärkeä on yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen, konservatorioiden ja musiikkiopistojen kanssa.

Neuvottelukunta

Tampereen Musiikkiakatemian neuvottelukunnan jäseniä ovat Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta, Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Valkeakosken musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu ja Sibelius-Akatemian lehtori Otto Romanowski.

Kuuluvilla ja näkyvissä

Saumaton ammattikorkeakoulun ja konservatorion yhteistyö tekee mahdolliseksi tehokkaan orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminnan sekä suuret ooppera- ja musikaaliproduktiot. Opiskelijamme saavat oppia ammattimaisesti suunnitelluissa, työelämän toimintatapoja heijastavissa produktioissa.

Uusi Helsinki –jousikvartetti on säännöllisesti opettava ja konsertoiva residenssikvartettimme.

Konsertti- ja esitystarjontamme muodostuu lisäksi lukuisista oppilaiden ja opiskelijoiden esityksistä sekä mielenkiintoisista vierailukonserteista.