Lainaus

Lainausoikeus on kaikilla rekisteröityneillä asiakkailla.

Lainaus tapahtuu itsepalveluna asiakaspäätteellä.

Asiakas tarvitsee viivakoodinumeron lainatakseen itsepalvelukoneella ja uusiakseen lainansa Internetin kautta.

Konservatorion kirjaston tietokantaan voidaan tallentaa jonkin asiakkaan hallussa olevan kirjastokortin viivakoodi.

Laina-ajat

  • Nuotit 60 pv
  • Kirjat 28 pv, eräät teoriakirjat periodi tai 1 lukukausi
  • Aikakauslehdet 7 pv, uusin numero vain yö- tai viikonloppulainaksi
  • Videot ja DVD:t 7 pv
  • Äänitteet 28 pv

Käsikirjastoaineistoa (käsikirjasto, nuottikäsikirjasto ja äänitekäsikirjasto) lainataan vain pikalainaksi eli tunti-, yö- ja viikonloppulainaksi ammattiopiskelijoille ja henkilökunnalle.

Lainoja voi uusia näyttämättä aineistoa korkeintaan 10 kertaa ja nuotteja 5 kertaa, minkä jälkeen aineisto on palautettava tai lainattava uudelleen kirjastossa. Kirjastojärjestelmä lähettää automaattisesti muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä asiakkaan sähköpostiin 3 päivää ennen eräpäivää. Erääntyneistä lainoista tulee ilmoitus sähköpostilla, opiskelijoiden ja henkilökunnan lokeroihin tai postitse.

Lainaaja on vastuussa lainaamastaan aineistosta. Alle 15-vuotiaan holhooja vastaa lapselle lainatusta aineistosta.

Kirjasto ei vastaa sähköpostin teknisistä ongelmista johtuvista viestien peruuntumisista.

Lainojen uusinta

Internetin kautta osoitteella: http://oma.amkit.fi tai TAMKin sivujen kautta www.tamk.fi/kirjasto – Aineistot – Kirjastotietokanta.

Uusintaa varten sinun on aktivoitava tietokantaan viivakoodillinen kirjastokortti, esim. kaupunginkirjaston kortti, TAMK Musiikin kirjastossa tai TAMK Kirjaston muussa toimipisteessä.
• sähköpostilla: kirjasto(at)tamk.fi
• puhelimitse: 050 311 9695
• kirjastossa

Myöhästymismaksu eräpäivän jälkeen palautetuista lainoista

Eräpäivän jälkeen palautetuista lainoista peritään myöhästymismaksua 15 vuotta täyttäneiltä asiakkailta 0,20 euroa/laina/päivä (DVD:t 0,50 euroa/laina/päivä) eräpäivän jälkeisestä päivästä lukien. Myöhästymismaksua ei peritä, jos asiakas palauttaa tai uusii lainansa kolmen päivän kuluessa eräpäivästä.

Pika-, yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu on 5 euroa/laina/päivä, ja se alkaa kertyä tunti kirjaston avaamisen jälkeen.

Myöhästymismaksut kerääntyvät asiakkaan maksutilille. Myöhästymismaksujen maksimimäärä on 20 euroa/laina.

Vahingoittuneen tai kadonneen aineiston on asiakas velvollinen korvaamaan samalla tai vastaavalla aineistolla (esim. uudempi painos, samasta aiheesta oleva toinen teos) tai muutoin maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta. Saatavilla olevan aineiston kohdalla korvaushinta on vallitseva toimittajan ohjehinta. Loppuunmyydyn aineiston korvaushinta on 35 euroa. Kirjaston lähettämään laskuun lisätään 20 euron käsittelymaksu.

Aineiston varaaminen on maksutonta, mutta varatun aineiston noutamatta jättämisestä peritään 0,50 euroa/varaus.

Lainausoikeuden menettäminen

Kirjaston lainausoikeuden menettää:

kun myöhästymismaksuja on kertynyt 20 euroa.
kirjaston omaisuuden vahingoittamisesta tai kadottamisesta.

Lainauskiellosta vapautuu, kun lainaaja on palauttanut tai uusinut lainansa sekä maksanut myöhästymismaksunsa tai korvannut vahingoittuneen/kadonneen aineiston.